Finanční účetnictví a daňové poradenství:

    Pro zdravotnické subjekty zajišťujeme komplexní vedení finančního a mzdového účetnictví.

Tuto činnost ve firmě řídí daňová poradkyně, ing. ekonomie, dlouholetá pracovnice ve zdravotnictví.

Uzávěrky provádíme každý měsíc, přičemž předáváme následující informace:

    V průběhu roku je možno služeb daňové poradkyně využít . Na konci daňového období vypracujeme

daňové přiznání a na objednávku klienta můžeme zajistit odklad placení daně a podání daňového přiznání

do června běžného roku.