Pořízení a zpracování zdravotnických dat
 

Podklady /data/ pro další zpracování přebíráme dvojím způsobem / podle toho, má-li lékař k dispozici počítač /.