Vyúčtování zdravotnické péče:

   - Komplexní počítačové zpracování provedených ambulantních výkonů, včetně vyhledání a vypsání případných chyb,

zpracování fakturace a předání dávek prostřednictvím internetových portálů pojišťoven, nebo na datových

nosičích tam, kde nelze tento rychlý způsob použít.

   - Zpracování rozborů provedených výkonů a zvlášť účtovaných materiálů po jednotlivých pojišťovnách,

/popř. i po jednotlivých zaměstnancích/ jako měsíční přehledy pro lékaře.

   - Výpočet průměrné ceny ošetření jednoho pacienta po měsících a za kvartál jako informaci pro lékaře

   - Průběžný výpočet minutáže provedených výkonů dle zákona 48/1997 Sb., jako informaci pro lékaře

   - Zpracováváme statistická hlášení pro ÚZIS elektronickou cestou

   - Na základě plné moci od lékaře provádíme předávání fakturace na zdravotní pojišťovny a zajišťujeme

veškeré práce, spojené s opravami dat pojištěnců, kteří byli z vyúčtování pojišťovnou vyřazeni. Zpracováváme

vyúčtování pojištěnců EU, Ministerstva zdravotnictví a dalších.

   - Provádíme archivaci zdravotnických dat s vyúčtováním.